Kurban Bayrami Mesajı / Grußbotschaft zum Opferfest

Tüm İslâm âleminin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik eder; bayramın, başta ülkemiz olmak üzere, yaşadığımız coğrafyanın, âlem-i İslâm’ın ve topyekûn insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Allahu Teâlâ dan niyaz ediyoruz.

DITIB MÜNSTER

 

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU Kurban Bayramı Mesajı (TR)
Allah’a gönülden bağlılığımızı ve kulluk bilincimizi tazeleyen, toplumsal dayanışmanın, kaynaşmanın ve dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizi hatırlayarak onların yardımına koşmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir Kurban Bayramına daha Yüce Allah’ın kerem ve lütfu ile ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Mutluyuz, çünkü Rabbimize yakınlaşmak için emr-i ilahiyi yerine getiriyor ve kurbanlarımızı O’na adıyoruz. Kurban vekaletlerimizin, dünyanın en ücra köşelerinde yaşayan Müslüman kardeşlerimize ulaştığını ve onların sıkıntılarına bir nebze olsun deva olduğunu biliyoruz. Fakat bir o kadar da hüzünlüyüz, çünkü İslam beldelerinde akan kan ve gözyaşının tesiri altındayız. Baskı, zulüm ve tehdit altında zor şartlarda bulunan ve bayram coşkusunu yaşayamayan Müslüman kardeşlerimiz için, çocuklarımız için Yüce Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Ayrıca şu anda, ülkelerinden ve yakınlarından ayrılarak Rabbimizin davetine icabet eden ve hac farizasını yerine getirmek üzere Sevgili Peygamberimizin risaleti tebliğ ettiği kutsal beldede İslam ümmetinin ıslahı, birlik ve beraberliği için dua eden milyonların duasına amin diyoruz.

Kurban ibadeti bizlere Hz. İbrahim’in sadakatini ve Hz. İsmail’in (as) Allah’a olan teslimiyetini öğretmektedir. Yüce Rabbimizle yakınlık kurma yollarından biri olan Kurban ibadetinde aslolan, bu ibadetin sadakatle, samimiyetle, teslimiyetle ve ihlasla yapılmasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, kestiğimiz kurbanların et veya kanının değil, bizim takvamızın, dindarlık bilinç ve duyarlılığımızın Allah’a ulaşacağını ifade etmektedir. İşte bu sebepledir ki, ihlas ve samimiyetle yerine getireceğimiz Kurban ibadetiyle hem yoksul ve kimsesizleri sevindiriyor, hem de Rabbimizin rızasına kavuşma yolunda adım atmış oluyoruz.

Günümüz dünyasında yaşanan pek çok acı hadiselere rağmen Kurban Bayramı ile, günlük hayatın koşuşturması içinde unuttuğumuz insanî değerleri yeniden hatırlayalım. İçerisinde yaşadığımız Almanya toplumunda birlik ve beraberliği, birlikte yaşama kültürünü, sevgi ve hoşgörüyü hâkim kılmaya çalışalım. Farklı bireyleri, düşünceleri ve görüşleri ötekileştirmeden ve dışlamadan bir zenginlik olarak kabul edelim. Son zamanlarda Müslümanlara ve mabetlerimize yönelik olarak yapılan saldırılara karşı vakûr Müslüman duruşu sergileyelim.

Hangi dine ve mezhebe bağlı olursa olsun, Allah adına veya din adına işlenen cinayetlere, baskı ve zulümlere Müslümanlar olarak dur diyelim.

Bütün bayramların bayram gibi yaşandığı; yeryüzünde barış ve mutluluğun egemen olduğu; insan hakları, adalet ve hukukun gözetildiği; savaş, terör ve saldırıların geride kaldığı bir dünya için Kurban bayramının bir imkân olması düşüncesiyle, başta Almanya’da yaşayan Müslümanlar ve Alman kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam dünyasının Kurban Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, insanlık âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
DİTİB Genel Başkanı

Botschaft zum Opferfest vom Vorsitzenden des DITIB Dachverbands
Wir erleben die Behaglichkeit und Freude, das Opferfest mit Hilfe der Gnade und Güte Allahs, des Erhabenen, erreicht zu haben. Das Opferfest erfrischt unsere Verbundenheit zu Allah, unser Bewußtsein der Gottesverehrung, die gesellschaftliche Solidarität und das gesellschaftliche Zusammenwachsen, wodurch wir unseren Geschwistern gedenkend beste Beispiele für Hilfen geben, uns dorthin zu eilen, wo sich auch auf der Welt befinden.

Wir sind froh, denn um uns Allah zu nähern, gehorchen wir seinem göttlichen Gebot und bringen Ihm (Allah) unsere Opfer dar. Wir wissen, dass die in unserem Namen und durch Stellvertretung erbrachten Opfer in entlegensten Gebieten der Welt lebende muslimische Geschwister erreichen und wir wissen, es hilft ein bisschen zur Linderung ihrer Nöte. Aber wir sind ebenso auch bekümmert, denn wir sind im Einfluß des fließenden Blutes und der fließenden Tränen in den islamischen Ländern. Für unsere muslimischen Geschwister, die Begleitumstände wie Druck, Tyrannei und Bedrohung erleiden und folglich die Festtagsfreude nicht ausleben können, sowie auch für unsere Kinder beten wir Allah inständig an. Außerdem beten wir für die Pilger, die der Einladung ihres Herren folgend, sich von ihren Ländern und Verwandten getrennt haben, um der Pflicht der Wallfahrt nachzukommen. An die Bittgebete dieser Pilger schließen wir uns an, die sich nun im Land befinden, wo unser geliebter Prophet das Prophetentum und unsere Religion verkündet hat, und innigst für die Besserung der Situation, sowie Herstellung der Einheit und Eintracht der islamischen Gemeinschaft beten.

Der Opfergottesdienst lehrt uns die Loyalität des Propheten Ibrahim und die Hingabe des Propheten Ismail. Das Ursprüngliche beim Opfergottesdienst als eines der Wege, um eine Verknüpfung mit unserem erhabenen Herren Allah herzustellen, ist die Ausführung dieses Gottesdienstes in Loyalität, Aufrichtigkeit, Ergebung und Innigkeit. Denn im Koran wird ausgedrückt, dass weder das Fleisch, noch das Blut der Opfertiere, sondern unsere Gottesfurcht, Frömmigkeit, unser Bewußtsein und unsere Sensibilität zu Gott gelangen wird. Aus diesem Grund erfreut der in Aufrichtigkeit und Innigkeit ausgeführte Opfergottesdienst sowohl die Bedürftigen, Alleinstehenden und Verwaiseten, sowie auch uns selbst, einen Schritt in Richtung zur Erlangung von Gottes Wohlwollen voranzukommen.

Lassen Sie uns trotz der traurigen Ereignisse der heutigen Welt uns mit dem Opferfest an die menschlichen Werte erinnern, die wir während der täglichen Hektik vergessen. Lassen Sie uns einsetzen für Einheit und Eintracht, Kultur des Zusammenlebens, Liebe und Nachsichtigkeit in der deutschen Gesellschaft, in der wir leben. Lassen Sie uns einander akzeptieren und als Reichtum annehmen, ohne andere Individuen, Meinungen und Anschauungen zu “dem” Anderen zu machen und auszugrenzen. Lassen Sie uns eine besonnene muslimische Haltung gegenüber den in der letzten Zeit sich häufenden Angriffen auf Muslime und unsere Moscheen demonstrieren.

Lassen Sie uns als Muslime, den im Namen Allahs oder im Namen der Religion verübten Ermordungen, Unterdrückungen oder Ungerechtigkeiten, welcher Religion oder Rechtschule auch man zugehörig sein mag, “Halt und Stop” sagen.

In der Hoffnung, dass das Opferfest eine Möglichkeit dafür bietet, dass alle Feste auch wie Feste begangen werden können; weltweit Frieden und Glück herrschen; die Menschenrechte, Gerechtigkeit und das Recht beachtet werden; und dass Kriege, Terror und Angriffe zur Welt der Vergangenheit gehören, gratuliere ich vor allem den Muslimen in Deutschland, unseren deutschen muslimischen Geschwistern und der ganzen islamischen Welt zu ihrem Opferfest und wünsche vom erhabenen Allah, dass dieses Fest uns allen und der Menschheit Wohl bringt.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
Vorsitzender DITIB-Dachverband