Mevlid Kandili Mesajı

kandil8 Mart 2009 Pazar gününü, Pazartesi gününe bağlayan gece, Cenab-ı Hakk’ın, “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 107) Ayet-i Kerimesine muhatab olan, insanlığın kurtuluşu için gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan “Mevlid Kandili”. Kutlu olsun. Dünyanın her tarafında cehaletin, zulmün ve ahlâksızlığın alıp yürüdüğü, insanların köle pazarlarında satıldığı, kabile savaşlarının önünün alınamadığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, derilerinin rengine göre sınıf ayırımlarının yapıldığı, Allah inancının unutulduğu, putlardan medet umulduğu, insanlığın korkunç ve karanlık bir duruma düştüğü, velhasıl dünyanın yaşanamaz hale geldiği bir anda, sevgili Peygamberiz (S.A.V.) miladi 20 Nisan 571 yılında, Hicri Rebiülevvel ayının 12. Pazartesiyi Salıya bağlayan gece dünyayı şereflendirmişler, insanlığın karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan geleceğe daha emin adımlarla yürümesine sebeb olmuşlardır. Bizler, Hz. Muhammed’in doğum yıldönümü olan bu Mevlid Kandili’nde, yapacağımız ibadet ve duanın yanında, aynı zamanda kendimizi de test etme imkanı bulabilmeliyiz. O’nun getirmiş olduğu ilahi mesajı anlama yolunda ne kadar mesafe aldığımızı, ortaya koyduğu eşsiz ve örnek ahlakının sinemizde ne kadar yer bulabildiğini, O’na duyduğumuz engin sevginin, yaşantımızda ne kadar etkili olduğunu ve sözlerden gönüllere ne kadarının aktığını, verdiği insanlık, adalet ve medeniyet dersinden kaç kişinin sınıfını geçtiğini, hak, hukuk, adalet, hürriyet, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin ne kadarının uygulanabildiğini, verdiği cehalet savaşından günümüzde kaç kişinin galip çıktığı sorularına doğru cevap bulduğumuzda, asıl o zaman O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış olabiliriz. Ancak o zaman, “Andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır” (Ahzâb, 21) Ayet-i Kerimesindeki mesajı tam manasıyla kavramış alabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin “Mevlid Kandili” ni kutluyor, bu gecenin bütün insanlığın huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Sadi Arslan

DİTİB Genel Başkanı